Welkom bij Kindcentrum De Lindt


Deze site is bedoeld voor alle huidige en toekomstige bezoekers van het Kindcentrum en voor hun ouders. Maar ook voor iedereen die via internet informatie zoekt over Kindcentrum De Lindt.

Samen met Lela en Stichting Openbare Basisscholen Helmond is Integraal Kindcentrum De Lindt gestart.

Integraal Kindcentrum (IKC) De Lindt bestaat uit:
  • Dagopvang voor 0 tot 4 jarigen
  • Peuterspeelzaal
  • Buitenschoolse opvang voor 4 tot 13 jarigen
  • Basisschool