Medezeggenschapsraad

Agenda

21 september
6 november
18 januari
12 maart
19 april
28 mei
21 juni

De notulen kunt u opvragen bij de leden van de MR.