Medezeggenschapsraad

Vergaderdata

20 september
12 november
17 januari
11 maart
18 april
20 mei
18 juni

De notulen kunt u opvragen bij de leden van de MR.

elleneggen@obsh.nl
dorrydings@obsh.nl
yvonnevanhoof@obsh.nl