Level/Up

 
Level/Up, een voltijdse klas voor hoogbegaafde leerlingen is ontstaan vanuit de onderwijsvraag van kinderen! In onze openbare basisscholen functioneren nu zogenaamde Hi/Levelgroepen.

Hi/Level is een 'klas' van ongeveer 12 tot 16 leerlingen met een gemeten IQ van tenminste 125, die één morgen per week een aan hun onderwijsbehoeften aangepast programma volgen. Deze Hi/Levelgroepen hebben hun bestaansrecht bewezen! Er zijn meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen voor de huidige groepen. De leerlingen zijn heel enthousiast en verheugen zich wekelijks op de ochtend in de Hi/Levelgroep, want dat is hun onderwijsfeestje! Ouders zien hun kind opbloeien en horen hun verhalen aan de eettafel. De leerkracht ziet hoe de leerlingen zichzelf kunnen zijn in een leeromgeving met andere leerlingen die hen begrijpen.

De naam Level/Up vloeit voort uit Hi/Level. Hi staat hierbij voor het ontmoeten van gelijkgestemden en Level voor op niveau. Level/Up geeft aan dat je een stap verder gaat in het ontmoeten en groeien op niveau.

Level/Up richt zich op alle kinderen in Helmond en omgeving voor wie een passend onderwijsaanbod gewenst is. Passend betekent in dit geval: onderwijs dat aansluit bij de specifieke vraag van hoogbegaafde leerlingen. Voor deze leerlingen is in het reguliere onderwijs vaak onvoldoende tijd, geld en mogelijkheden om een passend onderwijsaanbod te realiseren. Dit is geen kritiek op het reguliere onderwijs, maar een constatering.
Een passend onderwijsaanbod is hier te verstaan als een rijke leeromgeving waarin leerlingen op gevarieerde wijzen leren en werken (met elkaar) en begeleiding krijgen die aansluit bij hun manier van denken en handelen.