Belangrijke formulieren

Actuele gegevens

Op dit formulier vult u de actuele gegevens van uw kind(eren) in.
Het formulier kunt u inleveren bij Karen van Driel (administratie).

Wijziging actuele gegevens

Is er een wijziging in uw gegevens, geef dit dan middels dit formulier door bij Karen van Driel.

Publicatie foto's/film

Wegens de nieuwe AVG wet is het belangrijk dat u het formulier publicatie foto's en film invult. Zo weten de leerkrachten wel kinderen op de foto en film mogen staan en kunnen we tegemoet komen aan uw privacy.