Spel- en praatgroep

25-09-2019
Beste ouders,
 
De gemeente Helmond heeft besloten twee jaar lang een extra impuls te geven aan Duurzaam Ouderschap. Daarmee wil zij de last die kinderen ervaren van de scheiding van hun ouders verminderen. Want ook al is een scheiding goed verlopen, toch kunnen kinderen last ervaren van de gevolgen die dat voor hun heeft. 
 
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Ouders willen zeker niet dat hun kind(eren) last hebben van de scheiding.  Wat hen dan kan helpen is om met andere kinderen die het zelfde hebben meegemaakt ervaringen uit te wisselen.
 
Bij een spel- en praatgroep kunnen kinderen:
hun gevoelens over de scheiding leren begrijpen en een plaats geven
merken dat ze niet de enige zijn wiens ouders zijn gescheiden
leren omgaan met wat ze moeilijk vinden van de scheiding
 
In kleine groepen en onder begeleiding van deskundige begeleiders komen de kinderen een paar weken 1,5 uur bij elkaar. De universiteit van Utrecht heeft aangetoond dat deze groepen helpen bij het beter verwerken van de scheiding en het verbeteren van het contact met beide ouders. Ook als de scheiding rustig is verlopen, of al wat langer geleden is, kunnen kinderen er baat bij hebben.
 
Dit jaar is er de mogelijkheid voor uw kind om mee te doen met een groep op school.
Wij hopen van harte dat veel kinderen gebruik gaan maken van deze mogelijkheid.
 
Om u als ouders extra te informeren vindt een informatiebijeenkomst plaats door de begeleiders van de groep. Zij zullen u vertellen over de werkwijze in de groep. Verder vragen we van u om uw kind aan te melden en daarbij de informatie aan de trainers te geven zodat zij uw kind goed kunnen begeleiden, én om na de bijeenkomsten een evaluatieformulier in te vullen.
 
Om uw kind aan de groep te laten deelnemen is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of de voogd.
 
Ouders kunnen zich aanmelden bij Trudy van de Kam of Ellen Eggen.