Activiteitenbijdrage Ouderraad

09-10-2019
Het nieuwe schooljaar is weer in volle gang! Wij als Ouderraad zijn al druk bezig met het organiseren van verschillende leuke activiteiten. In deze brief informeren wij u over de vrijwillige activiteitenbijdrage om deze activiteiten mogelijk te maken.
Wat doet de Ouderraad?
Op onze site, www.lindt.nl stellen we de leden van de Ouderraad graag aan u voor.
Als Ouderraad organiseren wij activiteiten als:
  • Sinterklaasviering
  • Kerstviering
  • Carnaval
  • Inloopavond
  • Voetbaltoernooi
  • Kamp groep 8
Deze activiteiten worden (deels) door de Ouderraad gefinancierd waarbij wij niet zonder de  activiteitenbijdrage van u als ouder kunnen. Wij maken een budget voor de activiteiten waarbinnen we kunnen acteren. Dit budget wordt bepaald o.b.v. leerlingaantallen. De uitvoering van de activiteiten en de mate waarin is afhankelijk van de geïnde activiteitenbijdragen.
Activiteitenbijdrage schooljaar 2019-2020
De activiteitenbijdrage is vastgesteld op € 35 euro per kind voor een volledig schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 september tot 1 juli. Kinderen die in de loop van een schooljaar op school komen, betalen de resterende maanden € 3,50 per maand. De eigen bijdrage voor het schoolkamp van groep 8 kan te zijner tijd overgemaakt worden op de schoolrekening. U krijgt hier tijdig bericht over.
 
Betalingswijze van de activiteitenbijdrage
Doorlopende machtiging of eenmalige machtiging:
Heeft u in het verleden een doorlopende machtiging ingevuld? Dan wordt de activiteitenbijdrage in de laatste week van oktober van uw bankrekening afgeschreven.
Wilt u ook gebruik maken van een doorlopende of eenmalige machtiging? Vul de bijgevoegde machtiging in de bijlage dan in en lever deze  uiterlijk 21 oktober in bij Karen (secretariaat).
 
Handmatig overschrijven:
U bent natuurlijk ook vrij om het bedrag zelf aan ons over te maken:
Bankrekeningnummer NL71 RABO 0149 6100 25 t.n.v. Oudervereniging OBS De Lindt. Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren).
 
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de besteding van de activiteitenbijdrage? U bent van harte welkom om een vergadering van de Ouderraad bij te wonen (de data vindt u in de agenda op Ouderportaal) of heeft u andere vragen, mail onze penningmeester Monica Arenas van Aerle,
rafaelmonica7@gmail.com
Heeft u ook interesse om deel te nemen in de Ouderraad en mee te helpen bij de organisatie van de genoemde activiteiten? Laat het ons weten.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage en graag tot ziens tijdens een van onze activiteiten!