Hoe wij werken

KIND CENTRAAL
Op De Lindt staat het kind altijd centraal. Wat kan het al, wat wil het en wat heeft het nodig om dat te bereiken, zijn belangrijke vragen die wij ons dagelijks stellen. Dit stemmen wij af, samen met het kind zelf en de ouders.
 
Samen
Dat samen vinden wij erg belangrijk. Alleen dan krijgt een kind de kans volledig tot bloei te komen. In de leerpleinen zelf werken kinderen ook onderling veel met elkaar samen. Zo leren ze van en met elkaar.
WERKEN OP NIVEAU
Onze groepen zijn onderverdeeld in 3 leerpleinen: leerplein 1-2, leerplein 3-4-5 en leerplein 6-7-8.  Er zitten dus kinderen uit meerdere leerjaren in een leerplein. Binnen een leerplein volgen kinderen  instructies op hun eigen niveau. Regelmatig zien we dat een kind een ander leertempo volgt; het heeft wat meer tijd nodig of het gaat wat sneller vooruit. Dat kan per vak verschillen. Hierin schakelen we snel. Een kind dat bijvoorbeeld veel moeite heeft met rekenen en niet goed meekan met zijn jaargenoten, kan zijn eigen tempo bewandelen en waar nodig instructies volgen op een ander niveau. Hetzelfde geldt voor een kind dat voorloopt. 
Eigenaarschap en betrokkenheid
Kinderen komen niet naar De Lindt om alleen te luisteren naar wat de leerkracht wil. Wat wil het zelf? Ieder kind is dan ook mede-eigenaar van zijn of haar eigen kindplan. Het kindplan is een plan dat de leerkracht samen met het kind en de ouders maakt. Het kind geeft daarin zelf aan wat het wil leren of waaraan het extra wil werken. Dat hoeft niet per se om een leervak te gaan, het kan bijvoorbeeld ook een sociale vaardigheid zijn, het ontwikkelen van een competentie of het verdiepen in een onderwerp. De leerkracht vult dit verder aan. Het kind, de leerkracht en de ouders, stellen samen een of meerdere doelen op. Vier keer per jaar bespreken we dit kindplan. Wederom samen. En natuurlijk: in de klas zelf nemen we de stand van zaken regelmatig even door. Door het vergroten van het eigenaarschap zien wij meer motivatie én een grotere betrokkenheid bij het kind.
Extra’s: buitenschools cultuuraanbod
De mogelijkheid om jezelf te verdiepen, verbreden en te ontwikkelen door mee te doen aan leuke cultuuractiviteiten buitenschools is er volop. De Lindt is onderdeel van Stichting Openbare Basisscholen Helmond (OBSH). OBSH biedt al haar leerlingen een breed buitenschools cultuuraanbod aan.