Ouderraad

 
Informatiebrief

Vergaderdata
Voor de vergaderdata verwijzen wij u naar ons ouderportaal.
In de schoolagenda vindt u de momenten waarop de OR vergaderingen heeft.

13 september / notulen